Privacy Policy

To jest miejsce na Twoją politykę prywatności

Polityka prywatnośći WorldSide dostępna tutaj

 

Przykładowa polityka prywatności do dostosowania przez użytkownika:

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Fotografia Profesjonalna z siedzibą przy Al. Powstańców 195/55, 31-400 Kraków, fotograf@fotograf.pl nr tel. 100-000-000. Adres naszej strony internetowej to: http://fotograf.worldside.pl

Jakie dane gromadzimy?

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane dostępne są tylko dla osób uprawnionych (Administrator Danych).

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy 

Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów. Twoje dane są nam potrzebne, aby wysyłać: newsletter, informacje handlowe, informacje marketingowe, informacje na temat organizowanych konkursów, na potrzeby założenia konta w serwisie.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego  

Informacje przesłane za ich pośrednictwem są przez nas przechowywane na potrzeby obsługi Klienta przez nieokreślony czas, ale nie wykorzystujmy uzyskanych tak informacji w celach marketingowych. W procesie kontaktu za pomocą formularza użytkownik pozyskiwane są dane w postaci adresu e-mail oraz dobrowolnie podanych danych (imię, imię i nazwisko, pseudonim itp.).

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane 

Ogólnie informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji dla celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówieniach przez 5 lat dla celów podatkowych i księgowych w tym 2 lata dla celów uwzględnienia gwarancji, jeśli taka została udzielona. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy.

Prawa użytkowika 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

Bezpieczeństwo danych osobowych 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Wykorzystywanie plików Cookies 

Gdzie możesz złożyć skargę 

Skargi można kierować w chwili obecnej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Postanowienia końcowe 

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.